Mörkertrafik rapporter 1 til 6:

Opdatering af COST 331:

Synavstånd för längsgående vägmarkering – Validering av den reviderade COST 331-modellen:

Et regneark som afløser for “Visibility” programmet til beregning af synsafstande til langsgående kørebaneafmærkning:

Vejbelægninger (Road surfaces):

Afmærkning på kørebanen (Road marking):

Faste vejtavler (Fixed road signs):

Funktionskrav til vejtavler:

Holdbarhed af retroreflekterende vejtavler:

Andet:

VMS:

Vej- og tunnelbelysning (Road and tunnel lighting):

Afmærkning af vejarbejder (Marking at road works):

Andet (Other):

Regneark (Excel files):

Regneark til beregning på baggrund af målebilleder fra “LMK mobile advanced” kamera:

Regneark til beregning af luminans af retroreflekterende vejtavler på baggrund af data for retrorefleksion og billygter:

EN 15804 + A2