(NEXT Nordic expert group on traffic signals)

NEXT består av deltakere fra de nordiske vegmyndighetene, både statlige og kommunale. Gruppens overordnede mål er å spre kunnskap om den aktuelle utviklingen innen trafikkstyringsområdet, samt å identifisere felles krav om nyutvikling. Gruppen møtes to ganger årlig. Hvert tredje år siden 2003 arrangeres en todagers konferanse i Stockholm, som typisk samler rundt 160 deltakere fra hele Norden. Neste konferanse finner sted i 2014.

Mødereferater (Minutes of meetings)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.