Projekter under NMF (Projects within NMF):

Projektliste forår 2017

Skabelon for nye projekter (word)

Projekter under forberedelse (Projects under preparation):

Vägbelysningens inverkan på hastighetsvalet og eventuelt andre forslag om vejbelysning
Tunnel udformning og belysning
Samordning av nationella och nordiska belysnings FOI mot effektivare vägbelysning

Igangværende projekter (Active projects):

Prøvning af retroreflekterende folier i bænk (rapport 2014)
Sammenfatning af eksisterende viden om funktion af vejudstyr
CE-mærking af vejafmærkning
Kassation af retroreflekterende vejtavler per oktober 2013
Nordiske tilstandsmålinger af vejafmærkning – projektplan 2014
Nordisk prøvefelt for vegoppmerking- nordisk godkjenningsordning for vegoppmerkingsmaterialer og Nordiske regelverk for kvalitetskontrol
Funktionskrav til vejtavler:

Visuel distraktion (projektoplæg)
Uveckling av mobilt mätsystem för funktionskontroll av vägmarkeringaring

Opdatering af COST 331:

Fremstilling af en blændingsmåler:

  • Se regneark under “Rapporter”