(Road geometry and traffic technique)

Vejgeometrigruppen blev dannet af de nordiske vejdirektorater i 1983, med det formål at udveksle erfaringer indenfor det vejgeometriske og trafiktekniske fagområde. Gruppen har siden udvidet samarbejdet med de institutioner i Tyskland og Holland, som har ansvaret for fagområdet. I den nordiske gruppe afholdes et årligt møde og i den nordeuropæiske gruppe et møde hvert andet år.

Gruppen har haft ansvaret for en række fælles opklarings-  og udviklingsprojekter. Blandt opklaringsprojekterne kan nævnes seminarer om anvendte kapacitetsmodeller og blandt udviklingsprojekterne kan nævnes udviklingen af Nordic Human Factors Design Guidelines og simuleringsmodel for beskrivelse af ”run of the road accidents” i vejens sideområde. Gruppen afholder seminarer indenfor specifikke emner indenfor fagområdet med bredere deltagelse fra den nordiske vejsektor.

Nordiske møder:

Seminarer:

 Projekter:

Nordic Human Factors Guidelines/Dimensionsgivende trafikant:

Sammenfatningsnotater:

Baggrundsnotater:

Seminarer:

Undervisning:
 Praktisk brug af Forklaringsmodel:

Hastighedstilpasning:

Vejens sideområder: