Dagsorden:

14. oktober
1100 – 1130 Statusrapport Norge
1130 -1230 Lunsj
1230 – 1300 Norge forts
1300 -1400 Statusrapport Sverige
1400 -1430 Pause
1430 – 1530 Statusrapport Danmark
1530 -1630 Eventuelt
1900 Felles middag
15. oktober
0900 – 1000 Orientering om fart/friksjon i Norge
1000 – 1130 Befaring Dronning Eufemias gate
1130 – 1230 Lunsj
1230 – 1330 Eventuelt
1330 – 1400 Avslutning – avtale neste møte