(NORTEK Road marking, signing and road works)

NORTEK er representert med nordiske vegmyndigheter og har som formål å informere hverandere om utvikling av normaler, retningslinjer og veiledninger innenfor saksområde trafikkskilt, vegoppmerking og varsling og sikring av vegarbeid.

Gruppen har også ansvar for å fremme nordiske samarbeids og utviklingsprosjekter og har også gjennomført flere nordiske konferanser for blandt annet vegoppmerking med bred deltagelse fra den nordiske bransjen. (vegmyndigheter, konsulenter, entreprenører og materialprodusenter).

NORTEK – Vägmärken och vägmarkeringar (Road marking and road signs)

NORTEK – Afmærkning på kørebanen (Road marking)

NORTEK – Vegtavler (Road signing)

Møde i NORTEK – vejtavler i Oslo 23. oktober 2017

Tidligere møder:

NORTEK – Vejarbejde (Road works)