Nordisk Vegoppmerkingskonferanse;
13. – 14. Februar 2007 i Stockholm, Sverige

Tirsdag d. 13. februar – Møteleder: Peter Aalto, Vägverket

10.00 Åpning av konferansen
Tommy Janson, Vägverket (pdf)
10.15 Nordisk samarbeid
Nordisk samarbeid, Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet (pdf)
Presentasjon av NMF og dets arbeid, Sara Nygåhrds, VTI (pdf)
11.00 Informasjon fra de nordiske vegdirektorater
Danmark, Peter Andersen, Vejdirektoratet (pdf)
11.15 Pause

11.30 Informasjon fra de nordiske vejdirektorater – fortsat
Finland, Pauli Velhonoja, Vägförvaltningen (pdf)
Norge, Morten Hafting, Vegdirektoratet (pdf)
Sverige, Peter Aalto, Vägverket (pdf)
12.15 Lunsj
13.15 Implementeres ny kunnskap/viten?
Durability (Kildekritikk), Kai Sørensen, Delta (pdf)
Entreprenør/leverandør av vegoppmerking, Nils Ravnskjær, LKF (pdf)
Videoklip A9 i regnvejr (mpeg)
Entreprenør/leverandør av vegoppmerking, Peter Nilsson, EKC (pdf)
14.15 Pause

14.30 – 17.00 Det nordiske markedet
Kontraktsformer, Ole Olsen, Vejdirektoratet (pdf)
Kontraktsformer, Anders Nordström, Destia (pdf)
Implementering av europeiske standarder i tilbud, Kai Sørensen, Delta (pdf)
CE-merking, vegholder, Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet (pdf)
CE-merking, entreprenør I, Magnus Wallgren, Cleanosol (pdf)
CE-merking, entreprenør II, Anders Nordström, Destia (mangler)
Godkjenningsordning for vegoppmerking (Diskussion)
19.30 Middag

 Onsdag d. 14. februar – Møteleder: Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet

8.30 FoU
Måleutstyr, S-O Lundkvist, VTI (pdf)
Måleudstyr til måling af RL, Kai Sørensen, Delta (pdf)
Måleutstyr – LaserLux, Risto Roivainen, RoadLux Ky (pdf)
Rumble stripes – utvikling/regelverk, Henrik Ludvigsen, Vejdirektoratet (pdf)
Räfflor, Per Strömgren, Vägverket (pdf)
9.55 Pause

10.15 FoU fortsat
Räfflor, Pauli Velhonoja, Vägförvaltningen (pdf)
Midtfelt ved Lillehammer, Terje Giæver, Sintef (pdf)
Vegoppmerking med våtfunksjon, Morten Hafting, Vegdirektoratet (pdf)
11.30 Lunsj

12.35 Drift og vedlikehold
Vedlikeholdsstrategi – beste praksis. Torgrim Dahl, Region Øst (pdf)
Teknisk utvikling, maskiner, Håvard Lepperød, Trysil Maskin (pdf)
Teknisk utvikling, Gunnar Larsson, Vägverket Produktion (pdf)
Nedfreste linjer, Jon Haglund, Region Øst (pdf)
Nye metoder – bedre funksjon, Stein Dietrichson, Swarco (pdf)
Arbet på väg – bedre sikkerhet – GNA, Jan-Erik Elg, Vägverket (pdf)
14.40 Hva synes kunden?
Peter Andersen, Vejdirektoratet (pdf)

14.50 – 15.00 Avslutning