Nordisk Vägmarkeringskonferens Göteborg 24-25 januari 2023

Dagsorden

Dag 1

Samspelet med fordonsindustrin og deras behov – Carina Björnsson – Volvo Cars

Vad kan väghållaren erbjuda för infrastruktur – Kenny Dolleris – Trafikverket

Vad händer i Finland -Tuomas Österman – Trafikledsverket

Co2 belastning på material – Björn Nossen – Geveko

Går det att få miljövänliga maskiner – Joakim Holmberg – RME

Krav i upphandlingarna (Nollutsläppsfordon, EPD, ) – Jan-Erik Lundmark – TRV

Hva skjer i Norge -Thor Asbjörn Lunas – Statens Vegvesen

Beställarens behov/krav Nordisk beställare/Ulf

Är vatten lösningen på allt skit -Håkan Weberg PeelJet og Niklas Aneklev – Stripehog

Arbetsstyrning i Finland – Jan Mäkelä – Autori OY

Entrepenørens syn – Jesper Wraee-Bess – Eurostar

Vad hander i Island – Ásbjörn Ólafsson – Vegagerdin

2. dag

Hur blir vi bättre på att skydda vår personal – Tommy Andersson – Trafikverket

Utbildning om vägsäkerhet och Vägskydd i Finland – Risto Lappalainen – Trafikledsverket

Vad händer i Danmark – Tine Damkær – Vejdirektoratet

Pågående och avslutade forskningar/utredningar – VTI, Tine, Anna, Sara

Friktion – Roadfriction

Microplast – Martin Gunnarsson – Svevia

Verifiering av utförda mängder från maskiner – Jon Kjetil Jutulstad, Trysil
Maskin

Vad händer i Sverige – Linda Hummerhielm – Trafikverket

Nordic Cert – Trond Cato Johansen – Ramboll och Hanna Fager – VTI

Andre indlæg:

Line Removal 2023-01-23

Länsväg 250 Nygårdhs

Mengdemaaler_Jan_2023

ROMA_resultat_230125

AVRM Nordisk vejmarkering konference 25. januar 2023