Nordisk Vegoppmerkingskonferanse;
08. – 09. Februar 2011 i Rovaniemi, Finland

Tirsdag d. 8. februar – Møteleder: Peter Aalto, Trafikverket
09.00 Åpning av konferansen
Jukka Jääskö, Närings-, trafik- ocg miljöcentralen i Lappland (Fi)
Martti Anttila, Rovaniemi stad (Fi)
09.30 Nordisk samarbete, NMF-arbetet
Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet (DK) (pdf)
10.15 Pause

10.30 Aktuell information från de nordiska länderna (regelverk m.m.)
Danmark, Ulrik Blindum, Vejdirektoratet (DK) (pdf)
Norge, Bjørn Skaar, Statens Vegvesen / Vegdirektoratet (pdf)(pdf2)
Sverige, Peter Aalto, Trafikverket (pdf)
Finland, Tuomas Österman, Trafikverket (pdf)
11.45 CEN -Vägmarkeringsstandarderna, status
Toni Ogemark, LKF (DK) (pdf)
12.00 Lunch

13.15 Nordisk samarbete för CE-märkning och nordiska provfält
Trond-Cato Johansen, Rambøll (S-No) (pdf)
13.45 Vägmarkeringsteori
Kai Sørensen, Delta (DK) (pdf)
14.15 Vägmarkeringsarbeten i Norden, likheter och olikheter
Anders Nordström, Cleanosol (Fi) (pdf)
14.45 Pause

15.00 Forskning och utveckling, aktiviteter i de nordiska länderna (t.ex. sinus-räfflor m.m.)
Norge, Terje Giæver, Statens vegvesen (pdf)
Danmark, Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet (pdf)
Sverige, Peter Aalto, Trafikverket (pdf)
Finland, Mikko Räsänen, Trafikverket (pdf)

16.30 Diskussion

19.00 Middag

Onsdag d. 9. februar – Møteleder: Tuomas Österman, Trafikverket
09.00 Mobila mätningar, resultat från Belgien
Sven-Olof Lundkvist, VTI (S) (pdf), RMMS (pdf), Lane departure warning system (pdf)LDW (pdf)
Teknisk utveckling, idéer från entreprenörerna
09.30 Genomförd utvärdering av väghållningens kravnivåer för nya fordonssystem
Hans G. Holmén, Trafikverket (S) (pdf)
10.00 Pause

Teknisk utveckling, idéer från entreprenörerna
10.15 Utveckling av maskin för handläggning av vägmarkering
Torgny Augustsson, Trafikverket (S) (pdf)
10.45 Borttagning av vägmarkering med vattenbilning
Sten Bramwall, Ramudden (S) (pdf)
11.15 Ny teknologi och lösningar för effektivt underhåll av vägmarkeringar
Keijo Pulkkinen, Tietomekka Oy (Fi) (pdf)
11.45 Funktionsentreprenader och andra entreprenadformer
Anne Valkonen, NTM i Birkaland (Fi) & Harri Spoof, Pöyry Infra Oy (Fi) (pdf)
Anders Nordström, Cleanosol (Fi) (pdf)
12.30 Avslutning og lunch