Nordisk konference om vejafmærkning;
9. – 10. Februar 2005 i København

Onsdag d. 9. februar – Mødeleder: Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet
10.00 Åbning af konferencen
Per Clausen, Vejdirektoratet (pdf)
10.15 Nordisk samarbejde om vejafmærkning
Præsentation af NMF og NMF’s arbejde med vejafmærkning, Kai Sørensen, DELTA (pdf)
Præsentation af Nortek’s stribegruppe, Peter Aalto, Vägverket (pdf)
Præsentation af Nortek’s vejarbejdsgruppe, Tommy Bäckström, Vägverket (pdf)
11.00 Information fra de nordiske vejdirektorater
Danmark, Peter Jørgen Andersen , Vejdirektoratet (pdf) Stribeman (pdf)
Finland, Toumas Österman, Vägförvaltningen (pdf)
Norge, Morten Hafting, Vegdirektoratet (pdf)
Sverige, Jan-Erik Elg, Vägverket (pdf)
Island, Bjørn Olafsson, Vegagerdin (pdf)
11.25 Pause

11.40 Information fra de nordiske vejdirektorater – fortsat
12.30 Frokost
13.30 Information fra de nordiske vejdirektorater – fortsat
14.15 Vejmarkeringer og trafikantens behov, oplevelse og adfærd
Trafikantens synsbehov på baggrund af COST 331, Kai Sørensen, DELTA (pdf)
Trafikantadfærd, Gabriel Helmers, eget firma (pdf)
Førere af tunge køretøjer, Tim Hansen, Dansk Transport og Logistik (pdf)
Cyklister, Jens Pedersen, Dansk Cyklist Forbund (pdf)
15.00 Pause

15.15 Vejmarkeringer og trafikantens behov, oplevelse og adfærd – fortsat
16.00 Pause
16.15 Afmærkning under udlægning af vejstriber
Sammenligning mellem de nordiske lande, Morten Hafting, Vegdirektoratet (pdf)
16.45-18.00 Entrepenørernes syn på fremtiden – Visioner og ønsker
Danmark, Nis Ravnskjær, LKF (pdf)
Finland, Risto Roivainen, Skanska Asfaltti OY
Norge, Erling Tvete, Eurostar
Sverige, Göran Nilsson, SVMF (pdf)
19.00 Middag

Torsdag d. 10. februar – Mødeleder: Peter Aalto, Vägverket

9.00 Udbud af vejafmærkningsarbejde
Hvad er ens og hvad er forskelligt i de nordiske lande, Torgny Augustsson, Vägverket (pdf)
Anbudskonkurranse – Tilbud, Morten Hafting, Vegdirektoratet (pdf)
Udbud af kørebaneafmærkning, Peter Andersen, Vejdirektoratet (pdf)
Det nye udbudsdirektiv, Bo Tarp, Vejdirektoratet (pdf)
10.00 Pause

10.15 Kvalitetskontrol af udlagt vejafmærkning
Vejholderens synspunkt, Bjørn Skaar, Statens vegvesen, region sør (pdf)
Entrepenørens synspunkt, Gunnar Strøm, Cleanosol (pdf)
11.15 Pause

11.30 Diskussion
12.00 Forskning og udvikling
‘Durability’ projektet og status for CEN arbejdet, Kai Sørensen, DELTA (pdf)
Amerikanske erfaringer med “rumble strips”, Lene Herrstedt, Trafitec (pdf) Paper (pdf)
Rumlelinier og vejbanereflektorer, Pauli Velhonoja, Vägförvaltningen (pdf)
Rumlelinier, Anna Anund, VTI (pdf)
F&U behov, Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet (pdf)
12.30 Frokost

13.30 Forskning og udvikling – fortsat
14.45-15.00 Afslutning
Peter Aalto (gengivelse af oplæg fra Merrit Polk), Vägverket (pdf)