Vejgeometrigruppen

Seminar i København den 20/21 oktober 2008

Dagsorden og powerpoints

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Situationen i de nordiske vejdirektorater (Sverige, Norge (bilag), Finland, (bilag))

3. Status for vejregelarbejdet (Danmark)

4. FUD i de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge)

5. Fælles projekter:

5.a Dimensionsgivende trafikant

5.b Hastighedstilpasningsprojektet

5.c Sideområdesimuleringsprojektet

6. Faglige diskussioner

6.a Bremselængder og objekthøjder
(DK – objekthøjder, DK – Bremselængder)

6.b Trafiksikkerhedsmæssige grundlag for valg af tværprofilelementer/ vejtyper
(Danmark, Sverige)

6.c Räffllor og bullerudbredning
(Danmark)

7. Besøg på motorring 3 den 21 oktober kl 13.00