Møteinnkalling
Til Nordisk veggeometrigruppe
Fra Randi Eggen

Møtested: Hotell Opera, Oslo
Møtedato: 8. og 9. september 2009
Møtetid: 10.30 – 14.00

8. September

10.30-10.45 Velkommen og godkjenning av dagsorden
10.45-13.00 Situasjonen i de ulike nordiske vegdirektorat og status for normalarbeidet (pdf1, pdf2)

13.00-14.00 Lunsj

14.00-15.30 FUD i de nordiske land (pdf)
Felles prosjekter
Dimensjonerende trafikant
Hvem styrer dette prosjektet fremover?
Finansiering i 2010
Sluttføring
Hastighetstilpasningsprosjektet
Status (Randi)
Videre arbeid
Sideområdeprosjektet (pdf)
Nasjonale prosjekter (pdf1, pdf2, pdf3)
18.00 – Middag

9. September

08.15-08.30 Vi møtes i resepsjonen på hotellet og går til Bjørvika
08.30-10.00 Befaring Bjørvikaprosjektet
10.00-11.30 Faglige diskusjoner
(Forslag til noen tema fra Norge: Kapasitet, skiltplassering og breddebehov i midtrekkverk, objekthyde, reaksjonstid) (pdf)
11.30-12.30 Lunsj
12.30-14.00 Eventuelt
Sted og dato for neste møte