1) Velkomst of praktisk information
2) Organisationsnyt fra de enkelte lande
3) Vejregelnyt fra de enkelte lande
4) FUD nyt fra de enkelte lande
5) Nordic Human Factors Guidelines

  • Status for arbejdet
  • Seminar, sted og tidspunkt

6) Emner til fælles diskussion

  • Hastighedstilpasning på landsbygd
  •  Dansk undersøgelse af uheld i rundkørsler (søren Underlien, Trafitec)
  • Midterräcke, kriterier for opsætning (Torsten ?)
  • Hastighed på 2+1 veje, erfaringer med 110 km/h i forhold til 90 km/h
  • Räffling av 2-fältvägar – omfattning, detaljutformning räfling och markering, erfarenhet främst trafiksäkerhet men även annan och också fortsatt inriktning
  • Träfiksäkerhetsgranskningar av projektering enligt EU-direktivet – hur sker upphandling av granskning, blir föreslagna åtgärder “ekstraräkningar”, hur ser juridiken ut kring beslutet vilka av förslagen som åtgärdas (tas ett formellt juridisk beslutt möjligt att överklaga som gör att väghållaren senere står fri vid en eventuell olycka) och hur hanteras synpunkter, som är krtik av gällande väregler
  • Hur tänker ni göra safety ranking inspektioner av vägär

7) Besigtigelse af motorvejsudbygningsprojekter omkring København

11.30 kort projektgennemgang (Holbækmotorvejens udvidelse, Kenneth Kjemtrup)
12.00 Lunch
13.00 Afgang til M11