Ljusförhållande och säkerhet vid vägarbeten
15-16 Oktober 2008, Sollentuna
Dagsorden og powerpoints

 

15. oktober 

11:30 Introduktion av NORDFOU Knut-Erik Andersen, Vejdirektoratet, DK PDF
11:40 Introduktion av projektet ”Störande ljus vid vägarbeten om natten” Anita Ihs, VTI, SE PDF
12:00 Gula blinklyktor Kai Sörenssen, DELTA, DK PDF
12:30 Lunch
13:30 Arbetsplatsbelysning Antti Tiensuu, LiCon AT, FI PDF
14:00 Bländning från vägarbetsplatsen Arve Augdahl, SINTEF, NO PDFArtikel

Artikel UK

14:20 Speglande reflektion Kai Sörenssen, DELTA, DK  PDF
14:45 Kaffe
15:15 Inspektion av vägarbetsplatser Niclas Camarstrand, Ramböll, SE  PDF

15:40

CE-märkning Gösta Werner, SP, SE  PDF
16:00 Danska regler för lyktor vid vägarbeten Erik Randrup, Vejdirektoratet, DK
16:20 Paneldebatt Leverantörer av lyktor och övrigt material
17:20 Lättare förtäring
18:00 Demonstrationer utomhus (Barkarby Flygfält) med anknytning till dagens presentationer
20:00 Middag

16. oktober 

09:00 Olyckor vid vägarbetsplatser Jan-Erik Elg, Vägverket, SE(Eva Liljengren) PDF
09:20 Incidenter vid vägarbetsplatser Mats Wiklund, VTI, SE
09:40 Olyckor vid finska vägarbetsplatser Per-Olof Linsén, Vägförvaltningen, FI PDF
10:00 Vejdirektoratets undersøgelse af afmærkning af sporreduktion og hastighedsnedsættelse ved vejarbejder på motorveje Lene Herrstedt, Trafitec, DK PDFIndfletning

Vognbaneskift

10:20 Trafikksikkerhetsrevisjon/-inspeksjon av vegarbeidsområder Arve Kirkevold, Vegdirektoratet, NO
10.45 Kaffe
11:15 State-of-the-art om trafiksäkerhetsåtgärder Anne Bolling, VTI, SE PDF
11:40 Tunnelsystemet i Oslo: Utfordringer i forbindelse med stengning av tunnelløp Tore Innset, ViaNova Plan og Trafikk AS, NO
12:00 Utvärdering av VMS vid vägarbeten Mats Wiklund, VTI, SE
12:20 Avslutning
12:30 Lunch