NMF workshop om retroreflekterende vejtavler
14:00 til 17:00 den 21. oktober 2013 på Hotel Kristina, Sigtuna,
Vært: Peter Aalto,
Arrangør: Kai Sørensen

 Program:
 1.      Velkomst og indledning
2.      Læsning af vejtavler
Resume af principper for læsning af vejtavler

3.      Almen information om retrorefleksion
Kort om lystekniske enheder
Alment om retrorefleksion
Opfattelse af retroreflektion og generelle forhold

4.      Faktorer som indvirker på retroreflekterende vejtavlers luminans
Billygters nærlys
Indflydelse af vejtavlernes placering

5.      Alment om funktionskrav til retroreflekterende vejtavler
Test af retrorefleksion i prEN 12899-6
Grundlag for funktionskrav
Brug af typer- klasser med eksempel i danske regler

6.      Praktiske forhold
Retroreflekterende folier og vejtavleluminans
Påførsel af budskaber og ændring af egenskaber
Konkurrence forhold og tilgængelige refleksfolier

7.      Diskussion
Stillingtagen til funktionskrav